A böjt 2. - Bevezetés - Mi a titok?

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot (megigazulást): mert ők megelégíttetnek. Máté 5:6

Ezt a kérdést általában olyan valaki teszi fel, akiben őszinte vágy él, hogy bensőségesebb kapcsolata legyen az Úrral, és hogy megismerje Isten tökéletes akaratát. Számomra a böjt az a titok, ami által ajtók megnyílnak, és Isten csodálatos gondoskodása, pártfogása, valamint kedves jelenléte megnyilvánul az életemben.
Éppen egy háromnapos böjt közepette voltam, amikor Isten elhívott az Ige hirdetésére. Szolgálatunk pedig az első egymillió dolláros adományt akkor kapta, amikor egy huszonegy napos böjtöt tartottam. Amikor még evangélistaként szolgáltam, együtt utaztunk a fivéremmel. Esténként felváltva prédikáltunk. Amely estén ő volt soron, egész nap böjtöltem érte. Amikor pedig az ő estéje volt szabad, akkor ő böjtölt értem egész nap. Az ismeretlenség homályából indulva az egész világon ajtók nyíltak meg számunkra a böjt ereje által. Minden megbízatásnak megvan a szülőhelye. Ha Isten egy olyan álmot tett a szívedbe, ami csak Vele lehetséges, akkor böjtölnöd és imádkoznod kell. Ami benned van - legyen az jó vagy rossz - csak akkor fog a felszínre kerülni, amikor böjtölve imádkozol.
Most, hogy pásztor vagyok, a gyülekezetem minden évet egy huszonegy napos böjttel kezd. Szolgálatom kezdetétől fogva a mai napig a böjt életstílussá vált a számomra. Amikor úgy érzem, hogy kezd kiszáradni a szellemem, amikor nem érzem a kenet metsző erejét, vagy szükségem van egy újabb felüdítő találkozásra Istennel, a böjt az a titkos kulcs, ami feltárja a Menny ajtaját és bevágja a pokol kapuit.

A fegyelmezett böjtölés felszabadítja Isten kenetét, pártfogását és áldását a keresztények életében. Ahogy olvasod ezt a könyvet, feltárom majd előtted a hármas kötél erejének titkát. Megmutatom, hogyan böjtölt minden főbb bibliai szereplő. Megtanítalak arra, hogy hogyan böjtölj. És ami még ezeknél is fontosabb, mi- közben olvasod ezt a könyvet, meg fog jönni az étvágyad a böjtölésre. Nem tudom, te hogy vagy vele, de van néhány dolog, amit én az ételnél is jobban kívánok.

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot (angolban: az igazságosságot, megigazulást): mert ők megelégíttetnek. Máté 5:6

Mivel ezt a könyvet olvasod, feltehetőleg nem úgy akarod végigcsinálni ezt az évet, mint az előzőt. Tudod, hogy van több. Tudod, hogy van küldetésed az életben. Tudod, hogy vannak olyan dolgok, amiket Isten fel akar szabadítani az életedben, és őszinte elszántság van benned ezek iránt a szívedet szorongató dolgok iránt. Neked és a hozzád hasonlóknak írtam ezt a könyvet.

Szeretném, ha velem tartanál ezen a csodálatos úton.

Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál. (Angolban: Vigyázzatok, hogy a megigazultságból származó cselekedeteiteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, mert különben...)

Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyer- jenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Te pedig , amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed; Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

Ti azért így imádkozzatok:
„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!"

Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg; hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Máté 6:1-18
Ezek is tetszeni fognak!
Ha tetszett Oszd meg ismeroseiddel!
Ne maradj le az újdonságokról!

Rendeld meg hírlevelünket!
A jobb oldali oszlop tetején >>