Joyce Meyer: Az ima és a szeretet kapcsolata 1.(video)

A szeretet nem egy érzés, hanem egy döntés. A mi választásunk, hogy szeretünk-e vagy nem. Ha úgy döntesz, hogy szeretetet adsz, attól függetlenül, hogy éppen mit érzel, erőt ad az imáidnak, határozott, érett kereszténnyé tesz. Joyce Meyer erről beszél a következő videón.
Ezt most két változatban is megnézhetitek.

Feliratos változat:
Mire elkészült a feliratos változat megjelent alámondással is. A feliratos változatot is közzétesszük, abban jobban átjön Joyce stílusa és a hallássérültek is hasznát veszik.

A felirat a Charis TV fordításának a felhasználásával készült

Alámondásos változat:


Ma az imaéletetekről és a szeretetben járásotokról fogok beszélni egy kicsit, mert ez a kettő összefügg egymással, és ti ezt talán nem is tudjátok. Később majd részletesebben elmondom, hogy mit értek ezen, de először az ima erejéről szeretnék beszélni.

Először is, már jó néhányszor elmondtam ezen a konferencián, hogy
az ima ajtót nyit Istennek arra, hogy ő cselekedjen.
Ez egy elég egyszerű megállapítás, de számomra nagyon jelentőségteljessé vált, és nagyon sok aggodalmaskodástól megóv engem. Megóv engem az okoskodástól, és attól is, amit a Biblia a „test cselekedetének” hív. A „test cselekedete” lényegében az, amikor mi próbáljuk elvégezni Isten munkáját. Előfordul veletek időnként, hogy Isten munkáját megpróbáljátok ti elvégezni? Van itt köztünk néhány önjelölt kis Szent Szellem?

Tudjátok, az az érdekes a test cselekedeteiben, hogy ezek a cselekedetek nem működnek. Olyan, mintha üres kutakat ásnánk, amikben nincs víz. Nincs annál frusztrálóbb, mint olyasvalamire fecsérelni az idődet, ami úgysem fogja a kívánt dolgot eredményezni. Nos, a test cselekedete az mindenki számára probléma, de általában még nagyobb gondot jelent az erős akaratú embereknek, az olyanoknak, akik nem tudnak várni, akik azt hiszik, hogy mindig övék a legjobb ötlet és ők tudják, hogy miként lehetne a legjobban elvégezni valamit. Akik igazi meggyőző alkatok, olyan emberek, akik ha egyszer megértik az igazságot, akkor mindenki torkán le akarják azt nyomni, hogy azok is megértsék azt, amire ők rájöttek.
Isten egy pillanat alatt meg tudja tenni azt,
amit mi éveken keresztül sem tudtunk elérni.
Ámen? Nekünk pedig meg kell tanulnunk, hogy miként imádkozzunk, mert az ima nyit ajtót Isten munkájának. Gyerünk, most mondjuk együtt. Az Ima nyit ajtót Istennek arra, hogy ő cselekedjen. Szóval mit jelent ez?

Ha nem imádkozol, akkor Isten nem cselekszik. Persze ő szuverén módon is cselekedhet, és mindenki imájától függetlenül azt tesz, amit akar. Nem akarom keretek közé szorítani Istent, és azt mondani, hogy ő soha nem tesz ilyet. De normális esetben Isten az imáinkon keresztül dolgozik. Ez egy rejtély. Miért van szüksége az imáinkra annak az Istennek, aki bármit megtehet, amit akar, ráadásul bármikor? Nos, egyértelmű, hogy nincs ránk szüksége igazán, de ő úgy döntött, hogy ilyen módon működik majd együtt az emberekkel.
Isten a te társad az életben.
Ez azt jelenti, hogy neked is van részed, és neki is van. A te részed az, hogy imádkozz, az ő része pedig az, hogy cselekedjen. Az nem működik, hogy mi kitalálunk egy tervet, aztán rávesszük Istent, hogy működtesse azt. Nem, mi imádkozunk és Isten adja a tervet. És még ha mi ezen a terven dolgozunk is, akkor is teljes mértékben Istenre kell támaszkodnunk, és Isten lesz az, aki rajtunk keresztül műkődőképessé teszi a tervet. Nem elképesztő ez? Hát nem rejtély az, hogy a mindenható Isten miért akar a társunk lenni az életben? Nem csodálatos, hogy rajtunk keresztül akar működni? Pedig ő döntött így.

Nos, már mondtam, hogy Isten szuverén, és láthatjuk is Isten szuverén cselekedeteit. De általánosságban Isten az embereken kereszül dolgozik. Még akkor is, amikor imádkozunk, hogy Isten segítsen egy szükségünkön, a legtöbbször Isten talál majd valakit, akit ő használhat a te szükséged betöltésére, és ezért kell óvatosnak lennünk, amikor az embereknek adunk elismerést, mert valójában Isten működött rajtuk keresztül. Persze ez nem azt jelenti, hogy mi nem értékeljük az embereket, hiszen ilyenkor ők áldozatot hoznak. Ha valaki engedi, hogy Isten használja őt, az mindig engedelmességet jelent. Egy bizonyos fajta áldozatot. De vigyáznunk kell, hogy ne az embereket dicsőítsük. És persze, azoknak az embereknek is vigyázniuk kell, hogy Istennek adják a dicsőséget, akiket Isten használ arra, hogy másoknak segítsen rajtuk keresztül.
Minden dicsőség Istenhez tartozik.
Csodálatos, elképesztő rejtély az, hogy mi imádkozunk, Isten pedig cselekszik. A Jakab 4 azzal kezdődik az 1. versben, hogy „Mi az ami versengéshez és egyet nem értéshez vezet, honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket?” Tulajdonképpen azt kérdezi, „Miért mérges mindenki állanóan?” Az emberek nem jönnek ki egymással. A saját lelkünkben is állandóan rengeteg nyugtalanság van. És ez egy jó kérdés, hogy „Miért?” „Miért ilyen a világ? Miért vagyok én is ilyen? Miért nem jövünk ki a házastársammal? Miért nem jövünk ki a gyerekekkel?” Az ige így folytatja: „ irigykedtek, és azt kívánjátok – ami a másé – de a vágyaitok nem találnak beteljesülésre; - Ezért gyilkosokká váltok. Mert gyűlölni valakit olyan, mint a gyilkosság, legalábbis ami a szívetek állapotát illeti – így hát irigységtől és haragtól égtek, de nem tudjátok megszerezni – a megelégedettséget, és a boldogságot, amit kerestek – ezért harcoltok és viszálykodtok.” És most következik az az állítás, amit mindenképpen alá kell húznotok a Bibliátokban,"azért nem kapjátok meg, mert nem kéritek.”

Tudjátok, én már régóta olvasom a bibliámat, de amikor sok-sok-sok évvel ezelőtt Isten először mutatta meg nekem ezt az igét, mintegy válaszként az életemben lévő frusztrációkra, akkor nagyon hamar rájöttem, hogy nagyon sok mindenen erőlködtem úgy, hogy közben nem imádkoztam. Változtatni akartam a beszédemen. Dolgoztam a házasságomon. Dave-en is dolgoztam. Meg a gyerekeimen. Azon is dolgoztam, hogy növekedjen a szolgálatom. Dolgoztam a pénzügyeinken. Állandóan kimerült és fáradt voltam. Ezért halljuk, ahogy sok keresztény azt mondja, és még talán te magad is ezt teszed, még az Istennel töltött időd során is, hogy „Istenem, én annyira belefáradtam ebbe. Annyira elfáradtam, nem tudom ezt tovább folytatni.” Nos, Isten soha nem is kérte, hogy így élj. Hahó, van itt valaki?
Ő azt mondja, hogy Minden terhedet őrá vesd,
és ő majd gondoskodik rólad.
Azt mondja, „Imádkozz, és nyiss ajtót nekem, amin keresztül munkálkodhatok, légy türelmes, folytasd a pozitív megvallást, folyamatosan hívd elő a meg nem lévő dolgokat úgy, mintha már meglennének, higgy azokban, amiket hittel kértél tőlem, és akkor megkapod majd őket.” Isten királysága teljesen másként működik, mint a világ. Isten királyságában te először hiszel, majd később meglátod azt, amiben hittél. Ha soha nem tanulsz meg a hit szemeivel nézni, akkor soha nem fogod igazán megtapasztalni mindazt, amit Isten neked szánt. Lásd magadat megváltozott állapotodban. Imádkozz azért, hogy Isten folytassa a munkáját benned, és lásd magad megváltozott állapotban. Lásd magad szabadon azoktól a kötelékektől, amikkel küzdesz. Lásd a családtagjaidat megváltozva. Ne mondj olyasmit, hogy „Soha nem lesz majd pénzem egy szép házra. Soha nem lesz majd pénzem egy új autóra. Soha nem tudok majd egy ilyen helyen vásárolni.” Nem, mondd azt, hogy „Egy nap majd besétálok ide, és mindent megveszek, amit csak akarok, és még az árcédulát sem kell megnéznem.”

Aztán pedig imádkozz: „Istenem, segíts, taníts és változtass meg, és mutasd meg, hogy minek kell történnie az életemben.” Viszályok és harcok vannak az életetekben. Mindig mérgesek vagytok és küszködtök. Látjátok, hogy mije van másnak, és azt kívánjátok. Megpróbáljátok megszerezni azt, de nem tudjátok. Elégedetlenek, és megelégedetlenek vagytok. Mi a gond?
Azért nem kapjátok meg, mert nem kéritek.
Lapozzunk a Máté 7-hez. Amikor igazán megértettem ezt az igét, elkezdtem minden elképzelhető dolgot kérni Istentől. Azt mondta nekem, hogy ne féljek imádkozni, mert ha olyasvalamit kérnék, ami nem az ő akarata, akkor egyszerűen csak nem adja majd meg nekem. Néhány ember nem tud bátran imádkozni, mert attól félnek, hogy valami olyasmit kérnek, ami Isten akaratán kívül van. Nos, ne aggódj emiatt. Ha olyat kérnél, akkor egyszerűen csak nem adja meg.

Tudjátok, mi túlkomplikáljuk ezt. Pedig nem kell. „Nos, nem akarom azt kérni Istentől. Mert lehet, hogy nem az az akarata.” Tudod mit? Ha ez jut eszedbe, akkor csak mondd azt, „Istenem, én nem akarok semmit, ami nem a te akaratod számomra, de én ezt a dolgot kérem tőled. És tudom, hogy ha nem adod nekem, az azért lesz, mert valami jobb dolgot tartogatsz.” Ámen. De ne féljetek. Ne közeledjetek Istenhez félelemmel. Mndig eszembe jut az a nő, aki odajött hozzám, amikor az emberekért imádkoztam, és azt mondta, „uh, kérhetnék tőled esetleg egy helyett két dolgot?”

„Bátran járuljatok a trónhoz!” Máté 7:7, „Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, - tisztelettel - zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és aki az ajtón zörget, annak megnyittatik.” Tudjátok, én mondtam olyat is Istennek, hogy „nem tudom, hogy megunod-e, hogy ezt kérem mindig, de nem áll szándékomban addig befogni, amíg választ nem kapok.”

És ez rendben is van. De ennek a másik oldala az, hogy ha nem kérsz, akkor nem is kapsz.
Ha nem keresel, nem is találsz.
Ha nem zörgetsz, akkor nem nyittatik meg.
Az ima egy erőteljes dolog, nagyon erőteljes. Az Efézus 3:20 azt mondja, „Isten pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi remélni, kérni vagy gondolni mernénk.” Bátorrá kell válnod az imában. Imádkozz olyan dolgokért, amitől kiakad az elméd, tikk, tikk, tikk, tikk.

„Oh, ez aztán merész volt.” Tudjátok, néhány éve a szívembe jött, hogy imádkozzam valamiért, és elég ostobának éreztem magamat ettől, de csak nem ment ki a szívemből. Úgyhogy arra gondoltam, „Én akkor is imádkozom ezért.” Azért imádkoztam, hogy hadd segítsek minden embernek a földön. Persze az agyam azt mondta: „kinek képzeled te magadat?” Egy nő, Fentonból, Missouri-ból, és azt hiszed, hogy mindenkinek mindenhol segíteni fogsz.” De tudjátok mit? Még nem tartunk itt, de mióta imádkoztam ezért, azóta nagyon sok változás történt, és a világ 2/3-ában ott vagyunk a TV-ben.
Figyeljetek, én inkább kérek sokat,
és aztán csak a felét kapom meg,
minthogy keveset kérjek, de azt mind megkapjam.
Tudjátok, a legrosszabb dolog, ami történhet, ha nem imádkoztok, az a semmi. Valahányszor frusztráltnak kezded érezni magadat, lépj vissza és imádkozz. Valahányszor aggodalmaskodást kezdesz érezni, állj meg és imádkozz. Az imának nem kell úgy kinéznie, hogy egy bizonyos helyen, egy bizonyos pozícióban elvégzel egy bizonyos rutint. Ennek is megvan az ideje, de akár egész nap is imádkozhatsz. Az imának nem is kell hosszúnak lennie. Nem kell fennköltnek lennie. Éppenséggel arra bátorítanálak benneteket, hogy a lehető legkevesebb szóval kérjétek Istentől, amit szeretnétek. Miért mondunk mi olyanokat, hogy „Oh, Istenem, ezt elhibáztam, és kérlek bocsáss meg. Uram, kérlek, bocsáss meg. Oh, Istenem, bocsáss meg. Oh, istenem, bocsáss meg. Oh, Istenem. Oh, oh, oh, oh, Istenem. Bocsáss meg, bocsáss meg, Oh, Istenem, Bocsáss meg.”

Ha ezt tesszük, a fele időt azzal töltjük, hogy magunkkal beszélgetünk. Magunkat próbáljuk lenyűgözni. Nem is tudom, hogy ilyenkor vajon mit is csinálunk. De egyszer Isten azt mondta nekem, „Azt akarom, hogy a lehető legkevesebb szóval kérd tőlem, amit szeretnél. Nekem nincs szükségem erre a körítésre.” Hát nem azt mondja a Máté 6, hogy „Amikor ti imádkoztok, ne ismételgessétek a szavakat újra és újra”? Ne szellemiesítsd túl az imát. Persze, szellemi dolog az ima, de kényelmessé kell tenned a magad számára, olyanná, amit tényleg el tudsz hinni. Hitnek kell párosulnia az imáidhoz. A hit az, amitől az ima eljut oda, ahová kell.
Nem az számít, hogy milyen sokáig imádkozol,
milyen hangosan, és milyen fennkölten.
Az egyszerű gyermeki hit számít.
„Istenem, hiszem, hogy hallasz engem. Ezt kérem tőled. Te nem akarod, hogy aggódjam. Azt kérem tőled, hogy változtasd meg annak a személynek a szívét. Én nem vagyok erre képes, de te igen. Köszönöm Atyám, hogy te cselekszel. Jézus nevében. És most megyek, és élvezem az életemet.” És kedveseim, ez az Isten akarata a számotokra.

Ha ezt alkalmazod, azzal rögtön 1000-szeresére növelheted a békességedet. Nézzük meg a János 14:12-őt, „Bizony, bizony mondom nektek” Ez azt jelenti, hogy „Hé, srácok, én tényleg komolyan mondom ezt” „ aki kitartóan hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is, mert én az Atyához megyek. És amit csak kértek az én nevemben – ami valójában mindazt jelenti, aki én vagyok-, - azt én magam - megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Igen, ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.” És szerintem érdekes, hogy egymás után kétszer mondja ezt a dolgot, „Igen, ha valamit kértek tőlem az én nevemben – ami mindazt jelenti, aki én vagyok - , azt én megteszem. Tehát egymás után három versben azt mondja, „Nagyobb dolgok történhetnek rajtatok keresztül.
„Nem csak azokat tehetitek meg,
amiket én tettem, de még nagyobbakat is,
csak imádkoznotok kell.”
És aztán újra mondja, „De imádkoznotok kell.” Mindenki mondja azt, hogy „Amikor imádkozom, ajtót nyitok Istennek arra, hogy cselekedjen. Ha nem imádkozom, Isten nem tud cselekedni.”

Nos, miért Jézus nevében imádkozunk? A Biblia nagyon világosan elmondja, hogy ha az ő nevében imádkozunk, akkor mindazt tárjuk Isten elé, aki Jézus. Hála Istennek, hogy nem a saját nevünkben kell ezt tennünk. nem Joyce, John, vagy Mary nevében imádkozunk. Hanem Jézus nevében. A magyarázó Biblia megmutat egy igazságot, amit számomra nagyon fontos volt megérteni. Miért teszünk így?
Jézus neve nem egy kis varázsige,
amit az imáink végére biggyesztünk.
Amikor az ő nevében megyünk, akkor azt mondjuk Istennek, hogy „Én csak Jézus miatt jöhetek így hozzád. Az ő nevében jövök.” Szerintem mi értjük ezt. Még az irodában is, elképesztő, hogy a gyerekeim milyen előnyöket élveznek, ha azt mondják, „Én Joyce fia vagyok. Én meg Joyce lánya.” Mi mind értjük ezt a természetes szinten. Mindannyian különböző emberek jóindulatát élvezhetjük. Ebben az életben vannak esetek, amikor jó, ha ismerünk bizonyos embereket, talán egy főnököt, vagy egy pásztort, vagy akárkit.
Mi ismerjük Jézust.
És az Ő neve minden név felett való,
és Jézus nevére minden térdnek meg kell hajolnia, minden ajtónak meg kell nyílnia, és a gonosznak térdet kell hajtania előtte.

Szóval, szeretném, ha megértenétek, hogy mit is mondtok azzal, hogy „Atyám, Jézus nevében jövök hozzád. Ilyenkor nem a jó cselekedeteidnek a listáját viszed Isten elé. Sem a jó viselkedésed listáját. Hanem azt mondod, „Az ő nevében jövök, nem a sajátomban. Felejts el engem, én azért kérem tőled, hogy tedd meg ezt, mert kapcsolatban vagyok Jézussal.” Ámen. Ezért valahányszor imádkoztok, mindig az ő nevében tegyétek. Nos, ahhoz, hogy az ima működjön, a Biblia szerint az imádságnak buzgónak kell lennie. Nem fogunk idelapozni, de a Jakab 1:8 szerint hittel kell imádkoznunk, nem kételkedve, nem kétlelkűen, hanem hittel. A Jakab 5:16 azt mondja „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és hatalmas erőt szabadít fel.” Na, ez aztán a jó ige.
Amikor imádkozunk, erőt szabadítunk fel.
Ezért imádkozom én az alkalmaimon, hogy az emberek töltekezzenek be szent szellemmel. Miért ne imádkoznék legalább? Úgy érzem, hogy megrövidíteném az embereket, ha nem szánnám rá az időt, hogy imában ajtót nyissak azoknak, akik készek teljes mértékben alárendelni és odaszánni az életüket istennek. Ezért imádkozom a betegekért. Ezért imádkozunk, hogy az emberek legyenek szabadok a függőségektől. És őszinte lehetek veletek? Időnként fáradt vagyok. Tudjátok, már nem vagyok olyan fiatal, mint régen. Azért nem vagyok még öreg, de olyan fiatal sem, mint régen. És tudjátok mit? Jobban elfáradok, mint régen. És nagyon sok energiát felemészt eljönni, és négyszer egymás után végigcsinálni ezt.

Hiszitek, vagy sem, amikor az emberekért imádkozom, főleg amikor egy ekkora terem tele van, és gyakorlom a hitemet őértük, az bizony nagyon sok szellemi energiát igényel. És sok érzelmi energiát is. Tudjátok, voltak olyan idők, amikor azt gondoltam, „oh, te jó ég, ma este nem fogom ezt csinálni. Csak megkérem a dicsőítő csapatot, hogy énekeljenek pár dalt. Ezen a hétvégén nem fogom ezt csinálni.” De tudjátok mit? Isten megfedd, hogy nincs jogom arra, hogy legalább ne adjak lehetőséget a ti csodátok számára azzal, hogy imádkozom értetek. Ámen?

Tegnap este kb. 10 percet szántunk arra, hogy imádkozzunk, és ezért ma sok ember felállt, és azt mondta, „Meggyógyultam. Elmúlt a fájdalmam. Változás történt a testemben.” Azt kérdeztem, „Hány ember szabadult meg valamitől?” – és sokan adtak visszajelzést. „Hányan változtak meg?” „Én-Én!” Nos, tudjátok mit? Imádkoznunk kell. Nem működne az számomra, ha csak megjelennék itt, és megtartanám az alkalmakat. Semmi sem történne. De imádkozom, mielőtt idejövök. Imádkozom, míg itt vagyok. Imádkozom az alkalmak alatt. És utánuk is.
Az ima az, ami működteti a dolgokat az életedben.
Többet kell imádkoznod, és gyakorolnod kell a hitedet. De most szeretnék rátérni valamire. Alapvetően az imáról beszélek, de ki akarok lyukadni ezzel valahová, amiről fontos beszélni. A buzgó és hatásos imáról beszélünk. De mi tesz egy imát hatásossá? Hisz nem minden ima hatásos. Nézzük meg a Galata 5:6-ot. Emlékezzetek rá, hogy azt mondtam, hittel kell imádkoznotok. De nagyon sok ember van, akinek van hite, és mégis hiányzik még valami számukra. Kihoznátok a lámpámat? Nos, ez egy nagyon fontos ige az életünkben. Ha eddig nem láttad ezt, vagy nem gondolkoztál rajta túl sokat, akkor tényleg meg kell értened. Galata 5:6, „Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a hit, emlyet a szeretet aktivál, és amely a szereteten keresztül működik.” Hadd mondjam nektek azt, és figyeljetek most rám, az a legnagyobb oka annak, hogy az emberek imája nem hatásos, hogy nem figyelnek a szeretetben való járásra.
Nem számít, mennyi hited van.
Ha nem jársz szeretetben, akkor a hited nem működik.
Például, felkapcsolom ezt a lámpát. hát mi a baj ezzel? Olyan ez, mintha azt mondanánk, „Miért nem kapok választ az imáimra? Oh, te jó ég, hát nincs bedugva! Wow. Nos, tudjátok mit? Van hitetek. De ha nem jársz szeretetben, ha elhanyagolod ezt a területet, ha mérges vagy az emberekre, hahó, ha viszálykodsz, ha nem bocsátasz meg, ha pletykálsz az emberekről, ha kritizálod őket, akkor nem vagy bedugva. Imádkozhatsz, és elmondhatsz mindent tökéletesen. Még a hit emberének is tarthatod magadat, de a Galata 5:6 azt mondja, hogy a „Szeretet által munkálkodó hit” számít. A hitet a szeretet tölti fel energiával, és az működteti. És ha van valami, amin dolgoznunk kell, és kérnünk kell Istent, hogy dolgozzon ezen a területen az életünkben, akkor az a szeretetben való járás. Az, ahogyan másokkal bánunk. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent!

Nos, amint elkezdek szeretetben járni, jól bánni az emberekkel, türelmes leszek velük, hamar megbocsátok, és nem lesz nehéz kijönni velem. Láss csodát! Amint nem figyelek oda a szeretetben járásra, többé nem leszek bedugva(videón példa a lámpával). „De hát mi a baj? Állandóan gyülekezetbe járok, és mindent megteszek, amit mondanak, adakozok és tizedet fizetek, és mégsem működik semmi az életemben, semmi sem változik.” „Annyira frusztrált vagyok...” Nos, ez egy lecke. Ha lekapcsolod a szeretetet, az erő elmegy. Ha bekapcsolod a szeretetet, megjön az erő is.
Joyce Meyer
Ezek is tetszeni fognak!
Ha tetszett Oszd meg ismeroseiddel!
Ne maradj le az újdonságokról!

Rendeld meg hírlevelünket!
A jobb oldali oszlop tetején >>