Brian Houston: Hillsong Vision 2009 - Hillsong másképp

A Hillsong Gyülekezetet sokan csak a zenéjéről ismerik. Ebben a videóban kicsit más szemszögből láthatjuk a Hillsong-ot, Brian Houston a Hillsong alapítója és vezető pásztora és felesége Bobbie a 2009-es évre szóló látásáról beszél.  "Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem is van, úgy hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet soha nem adja fel, a szeretet többet törődik másokkal, mint magával. a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Most pedig azért megmarad e három: hit, remény, szeretet; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." 


Brian, a múlt év tele volt bizonytalansággal a világban. Mi ad neked reményt arra 2009-ben, hogy mi, a Hillsong gyülekezet kezeljük ezt a helyzetet és a következő 12 hónapban fejlődést láthatunk? 


Brian Houston: Azt gondolom, valóban nagy kihívás az embereket arra emlékeztetni, hogy a válaszaik Krisztusban vannak, és nem a tömérdek rossz hírben, amit mindennap a televízióból vagy újságokból kapunk. Az az igazság, hogy ekkor kéne a gyülekezeteknek legjobban belehúzni! Mert az embereknek szükségük van erre. Van, amikor az ember jól érzi magát, és azt gondolja: "Nincs szükségem Istenre!", de amikor igazi szükségben vannak, azt veszem észre, hogy az emberek keresik a válaszokat és a reményt, és mi ismerjük a remény üzenetét. Biztosra kell mennünk, hogy ebben az évben is okosan és készen állunk arra, hogy megragadjuk a lehetőséget, amink van, hogy reményt adjunk az embereknek, mikor reménytelenek. 

Bobbie Houston: Tavaly ünnepeltük gyülekezetünk fennállásának 25. évét, és őszintén szólva, azt hiszem, ez csak a kezdet volt. Isten adta nekünk ezt a csodálatos alapot. Ez évek alatt már bebizonyosodott, ki van próbálva, és én őszintén hiszem, hogy egy teljesen új korszakot kezdhetünk most el, melyben Isten erre az alapra fog építeni. Ki tudja, milyen lesz a végeredmény? Isten tudja, és én benne bízom! 

Brian Houston: Amíg Istenben hiszünk, és csak benne reménykedünk, és hűek tudunk maradni ahhoz, ami gyülekezetként a feladatunk, akkor semmi kétségem a felől, hogy bármilyen időket is éljünk, akár a természetben itt Ausztráliában vagy a gyülekezetben lelkileg, mi fogunk győztesként kikerülni és haladni előre! Az utóbbi 25 év erre a bizonyíték, és még több vár ránk! 

A munkád során sokszor mondod, hogy "A legjobb még hátravan. "Miért hiszed, hogy ez így van? 

Brian Houston: Nagyon hiszek benne, hogy ebben az évben fejlődni fogunk. Úgy érzem, itt az idő, hogy valami teljesen új meglátásunk legyen, nem csak kicsit más. Új területeket kell keresnünk új lehetőségekkel, új szokásokat kell felvennünk, új módon kell a dolgunkat végeznünk és az embereket megközelítenünk, és valóban csak előre haladni, nem arra, ami izgalmasabbnak tűnik. Ha vetsz egy pillantást ebben az épületben az üres székekre, és arra gondolsz, hogy minden egyes szék feltételesen egy embert prezentál, egy emberi életet jelent, és az a gondolat, hogy emberi életeket érhetünk el ebben az épületben, az egyetemeken, a rengeteg szolgálatban, vagy amit ebben az évben dél-nyugaton szeretnénk elérni, nemzetközileg, minél több emberhez jut el az üzenetünk, annál jobban Isten munkáját végezzük. Az pedig az, hogy menjünk a világba és hirdessük az evangéliumot. 

Nincs kétségem afelől, hogy az evangélium személyes üzenet. Olyan üzenet, ami belülről befolyásolja az embert. És ez minden emberben megtalálható, a nagyszerűség lehetősége, azt hiszem, Isten adja ezt mindenkinek. Úgy érzem, az életben annyi ember van, akinek talán rossz bánásmódban volt része, vagy csak valamiért nincs elég önbizalma, vagy nem hisz magában. De Isten tehet ezek ellen! Annyi kihasználatlan lehetőség van az emberekben, ha rá tudnánk mutatni azokra a lehetőségekre, az emberek elkezdenének szárnyalni, végre azok lehetnének, akikké Isten tervezte őket. Nekem erről szól a szolgálat. 

Minden héten halljuk, hogy emberi életek változtak át, emberek, akik teljesen reménytelen helyzetben voltak, és valaki elhívta őket a gyülekezetbe vagy a City Care szolgálatunkhoz küldik őket. Nekünk pedig biztosra kell mennünk, hogy megfelelő alapokon állunk, más szóval, hogy nem vagyunk bizonytalanok, hogy gyülekezetként készek vagyunk felállni, és minden eddiginél jobbnak, erősebbnek kell lennünk, jobban oda kell szánnunk magunkat, össze kell fognunk, szeretnünk kell Jézust, mert olyan válaszaink vannak, amik változásokat tudnak hozni a körülöttünk lévő emberek életébe. 

A Hillsong gyülekezet vezetősége azt vizsgálja, hogy kik is vagyunk pontosan gyülekezetként, a személyiségünk milyen. Tudnál erről egy kicsit bővebben beszélni, illetve hogy ez milyen eredményeket hozott? 

Brian Houston: Ezt már egy jó ideje csináljuk, biztosra szeretnénk menni, hogy amiben hiszünk, abban tényleg hiszünk, és amit ebből kifelé kommunikálunk, az megegyezik azzal, amiben hiszünk. Olyan üzenetünk van, ami kívül-belül teljesen hiteles! Akár olyan emberekkel beszélünk, akik a Hillsong gyülekezet tagjai, akár a világnak kifelé, aminek tényleg rengeteg kérdése van arról, hogy mi van az evangéliumban vagy a gyülekezetekről, mint a Hillsong, ami egyre nő és terjeszkedik. Kommunikációnk a világ felé legyen egyértelmű és tiszta. Tehát amikor az értékeinket, tulajdonságainkat vizsgáljuk, észben kell tartanunk, hogyan akarjuk azokat a világnak megmutatni. Néhány mondatban össze tudnád foglalni, hogy mik az alapvető értékeink? Az Újszövetség három dologban foglalta ezt össze: hit, remény és szeretet. Biztosak akarunk lenni, hogy hitben növekedünk, biztatni másokat, látni őket is növekedni a hitben, annyira szeretnénk látni másokat, ahogy megértik a Jézusba vetett reményt. Gyülekezetként szeretnénk másoknak reményt adni, szeretnénk másokat látni, amint felfedezik, hogy van remény Krisztusban. Természetesen a szeretet a mozgatórugója az Evangéliumnak. Ez arról szól, hogy Jézus kicsoda. Szenvedélyesen szeretnénk látni, ahogy a Biblia üzenete megváltoztatja az embereket. Az egyetlen módja, hogy ezt megtegyük, hogy saját magunk éljük át ezt az utazást. 

"Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
"A Test pedig egészen Krisztustól függ. Minden egyes testrész a saját feladatát végzi, úgy növekszik, épül és erősödik az isteni szeretet által.” 

Miért fontos, hogy minden ember megértse ezt a hozzáállást, felvállalja azt és részt is vegyen benne? 

Brian Houston: Végül is erről szól ez az egész, arról, hogy lássuk, amint családok, otthonok, és emberek világa átváltozik. Minden embernek vannak lehetőségei. Ha segíthetünk egy gyermeknek gyermeki döntéseket hozni, amik később fiatal, majd felnőtt döntések lesznek, ha megmutatjuk nekik Isten céljait az életükben, akkor hatalmas változást tudunk véghezvinni. Ha segíteni tudunk egy középkorú embernek, hogy észrevegye, nem kell olyan életet élnie, ami az összetört álmokról szól vagy tragikus kudarcokról, hanem hogy igazából az egész élet előttük áll még, és Isten a lehetetlennel is tud csodát tenni, hogy az élet második felében is van beteljesülés. Ha segíthetünk azoknak, akik megtörtek és értéktelennek érzik magukat, akkor mi egészséges gyülekezet leszünk. 

Bobbie Houston: Én mindig visszaemlékezek arra az időre, amikor én találkoztam Isten országával. 15 éves voltam, szomjas, kereső szívvel jöttem, kerestem az igazságot, a valóságot, Isten jelenlétét, és ahogy besétáltam az ajtón, találkoztam Istennel. Azt szeretném, hogy a Hillsong gyülekezet soha ne távolodjon el ettől. Hogy mikor a napnak vége, mikor minden nyugodt, akkor az emberek olyan környezetet találjanak, amely meghozza azt a valóságot, amit a lelkük keres. 

Ha 2009 lenne az utolsó év, amiben gyülekezetként élhetünk, szerinted hogy tudnánk azt kezelni? 

Brian Houston: 2009 egyszeri lehetőséget kínál nekünk. Nem tudom, neked hány újévet kellett már megélned, nekem volt egy pár. De sosem volt még 2009 azelőtt! Vagy elpazaroljuk ezt az évet, vagy pedig nagyszerű dolgokat csinálunk! Csak a hozzáállásunktól függ, és az elkötelezettségtől, hogy minden lehetőséget kihasználjunk. 

Bobbie Houston: Imádkozom, hogy 2009-ben, bármilyen terve is legyen Istennek a gyülekezetünk tagjaival, hogy készek legyenek nyitni a Szent Lélek felé, hogy beengedjék Isten szavát az életükbe. És hogy mire 2009 végére érünk, amit az Úr eltervezett erre az évre, minden egyes ember szívével, az mind beteljesüljön. 

Brian Houston: Ez az áttörés éve lesz, a fejlődés éve, a csodák éve, az üdvösség éve, a szellemi dolgok éve, a kapcsolatok éve, az új kezdetek éve, az áldások éve lesz. 

Bobbie Houston: Végül is mi mind egy család vagyunk. A családban pedig elkötelezettség van. Teljes lélekkel, teljes szívvel kell csinálni. Ha ennél kevesebbet csinálunk, akkor csupán részt veszünk a családban. Ez pedig nem helyes, mert része vagyunk a család felépítésének. Ha ennél kevesebbet teszünk, akkor valamit kihagyunk. 

Brian Houston: Ez az év nagyszerű lesz! Egy mérföldkő. Olyan év, amire ha visszatekintünk, azt mondhatjuk, abban az évben történelmet írtunk, abban az évben Isten valami hatalmasat tett. Bárcsak hinnénk ebben, így állnánk hozzá és elköteleznénk magunkat, hogy részt is vegyünk benne. Ezért most ne csak elkezdjünk egy új évet, hanem együtt döntsünk úgy, hogy ez a mi évünk lesz!Adjunk bele mindent! Szánjuk oda magunkat az egységnek, hogy együtt növekedjünk, hogy feladjuk saját életünk, hogy észrevegyük a lehetőségeket, hogy meglássuk a csodákat a saját életünkben. És ennek az évnek a végére olyan vallomást tehetünk, olyan történetet mesélhetünk el, ami izgalmas, és ami másoknak is inspiráció lehet! 

"Isten maga a szeretet." 

"Mi pedig azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket." 

"Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!" 

"Szeresd felebarátodat, mint magadat."
Ezek is tetszeni fognak!
Ha tetszett Oszd meg ismeroseiddel!
Ne maradj le az újdonságokról!

Rendeld meg hírlevelünket!
A jobb oldali oszlop tetején >>